SOSTENIBILITAT

Som part activa del moviment social per la cura del medi ambient buscant complir els objectius proposats pels organismes corresponents.

Promovem una responsabilitat social amb els grups d’interès a través de projectes que inclouen activitats de sostenibilitat en tot el procés de negoci, des dels materials de fabricació fins al respecte per l’entorn on es realitza la instal·lació.

AMPLIA aplica el seu coneixement millorant i innovant contínuament els seus processos i recursos assolint el mínim impacte en el medi ambient i una seguretat total en el seu equip humà. Gràcies a això hem obtingut els certificats:

  • ISO 9001: Amb l’objectiu de garantir l’eficiència del sistema de gestió de la qualitat i satisfer els requisits dels clients.
  • ISO 14001. La nostra organització es posiciona com a socialment responsable, optimitzant la gestió de recursos i residus, reduïnt els impactes ambientals negatius i aquells riscos associats a situacions accidentals.
  • ISO 45001 sobre gestió de seguretat i salut en el treball, destinada a protegir els treballadors i visitants d’accidents i malalties laborals.
  • UNE 166002: cobreix els requisits que ha de complir un sistema de gestió de la R + D + I.

A més, estem alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) promoguts per les Nacions Unides. Amb la nostra feina complim amb els objectius: